Sve o fiskalizaciji

Sve o fiskalizaciji

Elektronska fiskalizacije je novina sa kojom se svi privredni subjekti na teritoriji Republike Srbije prvi put susreću i mi smo pripremili softversko rešenje koje je spremno za pouzdan i jednostavan rad za novu elekrtonsku fiskalzaciju.

Pri razvoju novih usluga, vodili smo se činjenicom da svaka kompanija, u zavisnoti od obima posla i delatnosti koju obavlja, ima specifične potrebe, zbog čega smo kreirali programsko rešenje po meri svakog biznisa.

Za potrebe obavljanja elektronske fiskalizacije, morate imati programsko (softversko) rešenje, sa kojim ćete obaviti fiskalizaciju računa. Programsko rješenje preko interneta šalje račun Poreskoj upravi i od Poreske uprave preuzima fiskalni broj računa, zaključi fiskalizaciju računa i isti šalje na štampu.

Pojam fiskalizacije bio je prepoznat i u dosadašnjem načinu rada. Fiskalizaciju računa radili smo preko fiskalnih poreskih kasa i fiskalnih printera koje će od 01. Novembra 2021 zameniti novi elektronski fiskalni uređaj (EFU).

Elektronska fiskalizacija, podrazumijeva ukidanje navedene, stare, tehnologije i obavljanje softverske fiskalizacije.

Elektronska fiskalizacija će omogućiti da se svaki pojedinačni račun, putem internet konekcije, prenese na server poreske uprave. Poreska uprava po prijemu računa isti registruje i dodeljuje mu poreski broj koji prosleđuje nazad. Po dobijanju poreskog broja imamo potvrdu da je račun fiskalizovan i isti dajemo kupcu. U roku od par sekundi, završili smo proces fiskalizacije računa.

Troškovi su 1.199din/mesečno+PDV za korišćenje softverske licence koju vam mi kao kompanija obezbedimo. Licencu možete da instalirate na bilo kojem android uređaju.

Osim 1.199din koje plaćate mesečno nemate drugih obaveza ka nama jer u tu cenu je uključeno održavanje i redovno ažuriranje po svim zakonima koje uređuju ovu oblast.

Za vreme prelaznog perioda do 30.04.2022. za sve naše klijente odobravamo popust od 100% tj nemate troškova mesečne licence sve do pomenutog datuma. Nakon tog datuma cena naših usluga je 1199Din/mesečno+PDV.

Za softvresku licenu kupite kod nas, nemate ugovornu obavezu za korišćenje tj možete da koristite minimum jedan mesec ali se iskreno nadamo da će naša saradnja dugotrajno trajati.

Potpisujemo Ugovor da ćete mesečno izmirivati svoje obaveze za ali kako smo rekli možete u tekućem mesecu prekinuti saradnju bez ikakvih daljih finansijskih obaveza ka nama.

Za samo 1.199din/mesečno+PDV od nas dobijate softversko rešenje (android aplikaciju) koju instalirate na telefon, povežete sa termlanim printerom i možete da izdajete fiskalizovane račune.

U slučaju da želite da imate “All-in-One” uređaj, koji ste gore na slikama videli a koji je ujedno i fiskalna kasa i ima štampač, mogućnost povezivanja na WiFi i razne druge pogodnosti to možete pogledati u našoj ponudi uređaja.

Naravno. Vaš lični telefon sa android platformom koja je najzastupljenija na našim prostorima možete da koriistite kao EFU (elektronski fiskalni uređaj) i na taj način izdajete fiskalne račune koji su u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Elektronska fiskalizacija, podrazumijeva ukidanje navedene, stare, tehnologije i obavljanje softverske fiskalizacije.

Elektronska fiskalizacija će omogućiti da se svaki pojedinačni račun, putem internet konekcije, prenese na server poreske uprave. Poreska uprava po prijemu računa isti registruje i dodeljuje mu poreski broj koji prosleđuje nazad. Po dobijanju poreskog broja imamo potvrdu da je račun fiskalizovan i isti dajemo kupcu. U roku od par sekundi, završili smo proces fiskalizacije računa.